لیست کامل دوره‌های آموزشی

نام دورهنوع دوره 
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) سیستم مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE-MS)

MS ثبت نام حضوری
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) مبانی ایمنی و بهداشت کار

MS علاقمند به برگزاری دوره
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) مدیریت شرایط اضطراری در محیط کار

MS ثبت نام حضوری
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) مستندسازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS 18001

MS ثبت نام حضوری
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS 18001

MS ثبت نام حضوری
HSE PLAN و جایگاه HSE در فعالیت‌های پیمان‌کاران و نحوه تدوین HSE PLAN

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
test

MS ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با استاندارد (پیش نویس) ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO 45001 : 2016)

MS علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با استاندارد DIN

MS ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با استاندارد ISO

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با اصول 5S (نظام آراستگی محیط کار)

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با اصول شش سیگما

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با چگونگی تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با طرح و استقرار مدیریت اضطراری و مدیریت بحران

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با فرهنگ HSE

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با قانون کار و آیین‌نامه‌های مرتبط با HSE

MS ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با مدل تعالی (سرآمدی) سازمانی (EFQM)

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری ( مبتنی بر استانداردهای ISO 13702 و ISO 15544 )

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ارزیابی عملکرد ایمنی و بهداشت در محیط کار

MS علاقمند به برگزاری دوره
الزامات سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO 45001 : 2018)

ISO 45001:2018 - Occupational health and safety management systems

MS علاقمند به برگزاری دوره
تربیت کارشناس استقرار سیستم های مدیریتی

MS علاقمند به برگزاری دوره
تشريح الزامات، مستندسازی و مميزي داخلي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‏‌اي (OHSAS 18001 : 2007)

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
تشریح الزامات و مستندسازی سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS)

MS علاقمند به برگزاری دوره
تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001 : 2015)

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001 : 2015)

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سيستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی (ISO 22000:2005 / HACCP)

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS)

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مديريت كيفيت در آزمايشگاه (ISO 17025: 2005)

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001 : 2004)

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001 : 2008)

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه - 2015 (IMS)

MS علاقمند به برگزاری دوره
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
دوره آموزشی سر ممیزی استاندارد ISO 9001: 2015 - با گواهینامه بین المللی

MS ثبت نام حضوری
دوره آموزشی سر ممیزی استاندارد OHSAS 18001 - با گواهینامه بین المللی

MS ثبت نام حضوری
دوره جامع تربیت کارشناس HSE

MS علاقمند به برگزاری دوره
سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001

MS ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
سیستم مدیریت کیفیت ویژه صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی ISO/TS 29000

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
سیستم های مديريت انرژي (ISO 50001 : 2011)

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
قوانین و مقررات ملی و بین المللی HSE

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
مدیریت استرس

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

Process Safety Management - PSM

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
مدیریت حوادث (سیستم های گزارش دهی، بررسی و تحلیل حوادث)

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ممیزی داخلی سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS)

MS علاقمند به برگزاری دوره
وظایف ایمنی سرپرستان واحدها

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
کلیات، اصول و مبانی پدافند غیر عامل

MS علاقمند به برگزاری دوره
HSE بر مبنای OSHA

HS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
HSE پيمان‌كاران (HSE for Contractors)

HS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با انواع راهکارهای مهندسی جهت کاهش و پیشگیری از عوامل زیان‌آور محیط‌های کاری

HS ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با نرم‌افزارهای HSE

HS علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی عمومی با نقش HSE در محیط های کاری

HS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
اقتصاد HSE

HS علاقمند به برگزاری دوره
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی انبار

SA علاقمند به برگزاری دوره
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی برق

SA ثبت نام حضوری
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی کار با آسانسور

SA علاقمند به برگزاری دوره
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی کار با جر اثقالها

SA علاقمند به برگزاری دوره
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی کار در عملیات ساختمان

SA ثبت نام حضوری
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) وسایل حفاظت فردی

SA ثبت نام حضوری
آشنایی با ایمنی گازها و مواد خطرناک در صنعت نفت

SA ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با تجهیزات نفتی و ایمنی آن‌ها

Introduction to Oilfield Equipment & Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با سیستم برچسب گذاری

SA ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با عملیات بلاستینگ و ایمنی آن

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با فرهنگ ایمنی

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با گاز سولفید هیدروژن (H2S) و راه های مقابله با آن

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
اصول ایمنی و بازرسی فنی در بالابر ها و جرثقیل ها (Crane Safety)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
اصول تهیه گزارش حوادث

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
اقتصاد ایمنی

SA علاقمند به برگزاری دوره
انتخاب، آزمون و کاربرد تجهیزات حفاظت فردی (P.P.E)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ايمني در برق (Electrical Safety)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی انبار در عملیات عمرانی و ساختمانی (Warehouse Safety in Construction)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی انبارها

SA علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در آزمایشگاه (Laboratory Safety)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در انبار مواد خطرناک

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در پرسکاری فلزات

SA علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در تعمیرات اساسی تجهیزات نفتی (اورهال)

SA ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در تونل ها (Safety in Tunnels)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در جابجایی و ذخیره سازی سیلندرهای گاز مایع

SA علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در جوشکاری و برشکاری (Welding & Cutting Safety)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در ریخته گری

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در زلزله

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در عملیات عمرانی و ساختمانی (Safety in Construction)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در عملیات گودبرداری و حفاری (Safety in Excavation)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در فضاهای بسته (Confined Space Safety)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در ماشین آلات صنعتی و حفاظ گذاری

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در معادن (Safety in Mines)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی دیگهای بخار، مخازن و ظروف تحت فشار

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی ریگری

SA ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی سیلندرهای تحت فشار

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی عمومی (General Safety)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی مایعات قابل اشتعال

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی نردبانها

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی و بهداشت در عملیات عمرانی و ساختمانی (Safety & Health in Construction)

SA علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی کار با دستگاه سنگ زنی

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی کار با مواد رادیو اکتیو

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی کار با مواد شیمیایی

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی کار با وسایل برقی قابل حمل

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی کار در ارتفاع - پیشرفته

SA علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی کار در ارتفاع (تئوری - عملی)

SA علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی کار در ارتفاع و داربست بندی (Work at Height & Scaffolding Safety)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی کار در ارتفاع و دکل (Work at Height & Tower Safety)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی کار در ارتفاع و نصب استراکچر

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی کوره‌ها

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
تجزیه و تحلیل حوادث

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
حفاظت و ایمنی در کارگاه های سد سازی

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
حمل و نقل ایمن مواد شیمیایی

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
رانندگی تدافعی

SA علاقمند به برگزاری دوره
سیستم‌های مجوز کار ( Permit To Work – PTW )

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
شناسایی مناطق خطر

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با انواع ماسک‌های تنفسی و نحوه استفاده از آن‌ها

HE ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با روش‌های آنالیز پوسچر

HE ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با روش‌های اندازه گیری عوامل زیان‌آور و موارد زیست محیطی در محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با روش‌های حفاظت شنوایی

HE ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با عوامل ارگونومی و عوامل انسانی زیان آور محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با عوامل بیولوژیکی زیان آور محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار ( فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی، روانی )

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی کامل با MSDS

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ارگونومی پیشرفته

HE علاقمند به برگزاری دوره
ارگونومی صنعتی (مهندسی فاکتورهای انسانی)

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ارگونومی مقدماتی

HE علاقمند به برگزاری دوره
ارگونومی کار با کامپیوتر

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
استرس در محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
اصول و روش‌های طراحی و اندازه‌گیری روشنایی محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
برنامه مداخله ارگونومی در صنعت

HE علاقمند به برگزاری دوره
بهداشت حرفه ای بیمارستان (Hospital Occupational Health)

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
بهداشت روانی در محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
بیماری‌های شغلی و طب کار

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
روش‌های نمونه‌برداری از آلاینده‌های شیمیایی محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
روشنایی در محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
سرطان‌های شغلی

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
سم شناسی صنعتی

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
صدا و ارتعاش در محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
طراحی ایستگاه‌های کار

HE ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
نوبت کاری و اثرات آن

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آزمایش های شیمیایی آب و فاضلاب

EN ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با استانداردها و مقررات آب و فاضلاب

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با اصول تصفیه فاضلاب

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با اقتصاد محیط زیست و روش های ارزشگذاری خدمات زیست محیطی (Environment Economy)

EN علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با حسابداری زیست محیطی درصنایع

EN علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با شبکه و تأسیسات فاضلاب

EN ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با نرم افزار طراحی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب ( SeverCAD )

EN علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با نرم‌افزار شبیه‌سازی و آنالیز شبکه‌های توزیع آب شهری ( E-Panet )

EN علاقمند به برگزاری دوره
آلودگی هوا و استفاده از سوخت جایگزین حاوی MTBE

EN ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
آلودگی‌های زیست محیطی

EN ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
آنالیز شبکه‌های آب شهری با تلفیق GIS و نرم‌افزارهای مهندسی آب

EN علاقمند به برگزاری دوره
اپیدمیولوژی بیماری‌های مرتبط با آب و فاضلاب

EN ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
اثرات زیست محیطی تخلیه فاضلاب‌ها

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
اصول ایمنی تأسیسات آب و فاضلاب

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
اصول و مبانی GIS و کاربرد آن در آب و فاضلاب

EN علاقمند به برگزاری دوره
اکولوژی شهری و صنعتی

EN علاقمند به برگزاری دوره
بهداشت آب و فاضلاب

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
تصفیه پسابهای پالایشگاهی

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
خوردگی و رسوب گذاری در تأسیسات آب و فاضلاب

EN علاقمند به برگزاری دوره
قوانین منابع طبیعی و حفظ محیط زیست

EN ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
قوانین و مقررات مرتبط با کیفیت آب

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
گندزدایی فاضلاب

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
مدیریت استراتژیک زیست محیطی

EN علاقمند به برگزاری دوره
مدیریت پسماند و ضایعات (Waste Management)

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
مدیریت سبز

EN ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
کاهش آب مصرفی و پساب تولیدی با استفاده از روش Water Pinch

EN ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
کاهش و بازیابی گازهای ارسالی به فلر در پالایشگاهها

EN ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
کنترل کیفیت و میکروبیولوژی آب آشامیدنی

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ارزیابی ریسک ارگونومی (Ergonomics Risk Assessment)

RM ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ارزیابی ریسک با استفاده از نرم افزار PHA Pro

RM علاقمند به برگزاری دوره
ارزیابی ریسک به روش FMEA (حالت‌های شکست و پیامدهای آن)

RM ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ارزیابی و مديريت ريسك، تکنیک ها و ابزارهای شناسایی و ارزیابی خطر (Risk Assessment & Management)

RM ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ارزیابی کمی ریسک و مدلسازی پیامد با استفاده از نرم افزار ALOHA

RM علاقمند به برگزاری دوره
تربیت کارشناس ارزیابی ریسک

RM علاقمند به برگزاری دوره
تکنیک های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مبتنی بر استاندارد ISO 17776:2000

Risk Assessment & Management - ISO 17776:2000

RM ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
تکنیک های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مبتنی بر استاندارد ISO 17776:2016

RM علاقمند به برگزاری دوره
شناسایی و ارزیابی جنبه‌های زیست محیطی (EIA)

Environmental Impact Assessment - EIA

RM ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
كارگاه آموزشي ارزيابي ريسك به روش William Fine

RM علاقمند به برگزاری دوره
کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک به روش FTA (تجزیه و تحلیل درخت خطا)

RM علاقمند به برگزاری دوره
کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک به روش HAZOP

RM علاقمند به برگزاری دوره
کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک به روش JSA (تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی)

RM ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک به روش PHA (تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر)

RM علاقمند به برگزاری دوره
کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک به روش What If (تجزیه و تحلیل چه می‌شود اگر)

RM ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک مواد شیمیایی به روش Coshh

RM علاقمند به برگزاری دوره
کارگاه ارزیابی ریسک به روش های FMEA و What If

RM علاقمند به برگزاری دوره
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) اصول آتش نشانی

FR ثبت نام حضوری
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) امداد و کمکهای اولیه در صنعت

FR علاقمند به برگزاری دوره
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) مدیریت پیشگیری و کنترل آتش

FR علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با سیستم‌های اطفاء دستی حریق

FR ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با مبانی حریق و روش‌های اطفاء (تئوری و عملی)

FR علاقمند به برگزاری دوره
اصول آتش نشانی و اطفاء حریق

FR ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
امداد و نجات در بحران

FR علاقمند به برگزاری دوره
امداد و نجات در حوادث گاز کلر

FR ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
تخلیه و خروج اضطراری (Emergency Evacuation)

FR ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
سيستم هاي اطفاء خودکار حريق (بر اساس استانداردهاي NFPA 10 & NFPA 72)

FR ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
سيستم هاي اعلام خودکار حريق (بر اساس استانداردهاي NFPA 10 & NFPA 72 )

FR ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
سيستم‌هاي اعلام‌واطفاء خودکارحريق (براساس استانداردهاي NFPA 10 و NFPA 72)

FR ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
طراحی چیدمان سیستم های اعلام و اطفاء خودکار حریق

FR علاقمند به برگزاری دوره
طراحی چیدمان کپسول‌های آتش‌نشانی در کارگاه (Fire Capsules Layout design in Workplaces)

FR علاقمند به برگزاری دوره
مبانی ایجاد حریق و راه های پیشگیری از آن

FR ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
کمک‌های اولیه، امداد و نجات (First Aid & Rescue)

FR ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با نرم افزار COMFAR (ارزيابي فني، مالي و اقتصادي پروژه ها)

PM ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با نرم‌افزار کنترل پروژه MS Project

PM ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با نرم‌افزار کنترل پروژه Primavera

PM علاقمند به برگزاری دوره
آموزش تخصصی نرم‌افزار کنترل پروژه MS Project

PM علاقمند به برگزاری دوره
ارزیابی پروژه ها بر اساس مدل تعالی پروژه PEM

PM ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
برنامه ريزي و كنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP

PM علاقمند به برگزاری دوره
تکنیک ارزش حاصله

PM علاقمند به برگزاری دوره
سیستم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 21500 : 2012

PM علاقمند به برگزاری دوره
مديريت پروژه مبتنی بر استانداردهای PMBOK:2009 & ISO 10006:2003

PM ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
مدیریت انبار و تدارکات (Warehouse & Logistics Management)

PM ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
مدیریت تدارکات و قرارداد در پروژه ها

PM ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره

حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA