مدیریت پسماند و ضایعات (Waste Management)

 

سرفصل ها

تاريخچه
تعريف   Waste
طبقه بندي پسماندهاي صنعتي (ماده2 قانون پسماندها)
تعريف پسماندهاي خطرناك (ویژه)
تعريف پسماندهاي غير خطرناك
چرا مديريت پسماند انجام مي شود؟
چشم انداز سیستم مدیریت پسماند
كاهش توليد پسماند
بـازيـافـت
تـصفيـه
دفـع
مشكلات ناشي از دفن زباله
محل هاي كاهش آلودگي طبيعي (محل هاي دفن خود پالا)
محل هاي دفن مخزني
پاكسازي محل هاي آلوده
شناسايي كمي و كيفي پسماندها
شرایط اضطراری در مدیریت پسماندها
سوابق و مستنداتی که باید در سیستم مدیریت پسماندها نگهداری شود

 

 

 ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیر حضوری علاقه‌مند به برگزاری دوره

حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA