آشنایی با عوامل ارگونومی و عوامل انسانی زیان آور محیط کار

آشنایی با عوامل ارگونومی

و عوامل انسانی زیان آور محیط کار

 

سرفصل ها :

تعریف و اهداف ارگونومی

متدولوژی ارگونومی

منافع ارگونومی

ماهیت اقتصادی ارگونومی

ضرورت ارگونومی و تاريخچه

رویکرد سیستمی ارگونومی

نخستین کاربردها

عوامل محیطی

عوامل روانی

شاخص‌های ارزیابی

اولویت‌های کاربردی

برنامه ارگونومی

دلایل اجرای برنامه ارگونومی

اهداف برنامه ارگونومی

اجزای برنامه ارگونومیثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیر حضوری علاقه‌مند به برگزاری دوره

حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA