ایمنی در تونل ها (Safety in Tunnels)

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

هدف

دامنه کاربرد

مراجع

مسئولیت ها

شرح

تعاریف

دستورالعمل ایمنی تونل

مقررات عمومی

انبارهای مواد آتش زا

حمل و نقل مواد آتش زا

آتشباری

هوای تونل

تهویه

مقررات عمومی

 

 

ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیر حضوری علاقه‌مند به برگزاری دوره

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.
Designed by TAMDATA