آشنایی با روش‌های آنالیز پوسچر

آشنایی با روش‌های آنالیز پوسچر

 

سرفصل ها :

·         ارزیابی به روش OWAS

·         دسته بندي پوسچر ها در روش   OWAS

·         سطوح اولويت اقدام هاي اصلاحي در روش   OWAS

·         ارزیابی به روش RULA

·         دسته بندي پوسچر ها در روش RULA

·         سطوح اولويت اقدام هاي اصلاحي در روش RULA

·         ارزیابی به روش REBA

·         دسته بندي پوسچر ها در روش   REBA

·         سطوح اولويت اقدام هاي اصلاحي در روش REBA

·         ارزیابی به روش QEC

·         دسته بندي پوسچر ها در روش   QEC

·         سطوح اولويت اقدام هاي اصلاحي در روش QEC

ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیر حضوری علاقه‌مند به برگزاری دوره

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.
Designed by TAMDATA