روش‌های نمونه‌برداری از آلاینده‌های شیمیایی محیط کار

روش‌های نمونه‌برداری از آلاینده‌های شیمیایی محیط کار

 

سرفصل ها :

استفاده از دستگاه جذب اتمی در تجزیه آلاینده ها

استفاده از دستگاه نشر اتمی در تجزیه آلاینده ها

استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در تجزیه آلاینده ها

استفاده از دستگاه گازکروماتوگرافی- طیف بینی جرمی در تجزیه آلاینده ها

نمونه‌برداری و تجزیه ترکیبات به روش الکتروشیمیایی

اندازه گیری گازها و بخارات هوا به شیوه رنگ سنجی

روش‌های ارزیابی وسایل نمونه بردار

ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیر حضوری علاقه‌مند به برگزاری دوره

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.
Designed by TAMDATA