ثبت نام در دوره های NEBOSH

نام دوره
NEBOSH Award in Health and Safety at Work ثبت نام
NEBOSH Award in Safety, Health and Environment for the Process Industries ثبت نام
NEBOSH International General Certificate ثبت نام
IGC1 only ثبت نام
IGC1/2 only ثبت نام
NEBOSH International Construction Certificate ثبت نام
ICC1/2 only ثبت نام
NEBOSH HSE Certificate in Process Safety Management ثبت نام
NEBOSH International Oil and Gas Certificate ثبت نام
NEBOSH Certificate in Health and Wellbeing ثبت نام
NEBOSH Certificate in Environmental Management ثبت نام
NEBOSH International Environmental Diploma ثبت نام
NEBOSH International Diploma FULL E-Learning ثبت نام
Diploma Unit IA Only ثبت نام
Diploma Unit IB Only ثبت نام
Diploma Unit IC Only ثبت نام
Diploma Unit ID Only ثبت نام

حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA