لیست دوره‌های تقویم آموزشی (دوره‌های حضوری)

دانلود تقویم آموزشی
نام دورهطول دورهشهریه (ریال)زمان برگزاریمهلت ثبت نام 
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) اصول آتش نشانی5 روز (40 ساعت)3950000شنبه تا چهارشنبه 1 تا 5 مهر ماهتا 21 شهریور ثبت نام
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) مستندسازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS 180014 روز (30 ساعت)3450000شنبه تا سه شنبه 15 تا 18 مهر ماهتا 4 مهر ثبت نام
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) مدیریت شرایط اضطراری در محیط کار3 روز (20 ساعت)2750000شنبه تا دوشنبه 22 تا 24 مهر ماهتا 11 مهر ثبت نام
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) وسایل حفاظت فردی3 روز (20 ساعت)2750000شنبه تا دوشنبه 29 مهر ماه تا 1 آبان ماهتا 18 مهر ثبت نام
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) سیستم مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE-MS)3 روز (20 ساعت)2750000شنبه تا دوشنبه 6 تا 8 آبان ماهتا 25 مهر ثبت نام
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS 180013 روز (20 ساعت)2750000شنبه تا دوشنبه 20 تا 22 آبان ماهتا 9 آبان ثبت نام
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی کار در عملیات ساختمان5 روز (40 ساعت)3950000شنبه تا چهارشنبه 4 تا 8 آذر ماهتا 23 آبان ثبت نام
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) سیستم مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE-MS)3 روز (20 ساعت)2750000شنبه تا دوشنبه 18 تا 20 آذر ماهتا 7 آذر ثبت نام
دوره آموزشی سر ممیزی استاندارد OHSAS 18001 - با گواهینامه بین المللی5 روز (40 ساعت)15500000شنبه تا چهارشنبه 2 تا 6 دی ماهتا 5 آذر ثبت نام
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) مستندسازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS 180014 روز (30 ساعت)3450000شنبه تا سه شنبه 16 تا 19 دی ماهتا 5 دی ثبت نام
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی برق3 روز (20 ساعت)2750000شنبه 30 دی ماه تا دوشنبه 2 بهمن ماهتا 19 دی ثبت نام
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) سیستم مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE-MS)3 روز (20 ساعت)2750000شنبه تا دوشنبه 7 تا 9 بهمن ماهتا 26 دی ثبت نام
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS 180013 روز (20 ساعت)2750000شنبه تا دوشنبه 28 تا 30 بهمن ماهتا 17 بهمن ثبت نام
دوره آموزشی سر ممیزی استاندارد ISO 9001: 2015 - با گواهینامه بین المللی5 روز (40 ساعت)15500000شنبه تا چهارشنبه 12 تا 16 اسفند ماهتا 14 بهمن ثبت نام

حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA