لیست دوره های مجازی RRC

نام دورههزینه ثبت نام  

نشان نبوش برای ایمنی و بهداشت در محیط کار (HSW)

NEBOSH Award in Health and Safety at Work

148 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

دوره کامل گواهینامه بین المللی جنرال نبوش (IGC1/2/3)

NEBOSH International General Certificate (IGC)

310 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

دوره کامل گواهینامه بین المللی عملیات عمرانی نبوش (ICC)

NEBOSH International Construction Certificate

310 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه بین المللی حریق نبوش (IFC)

NEBOSH International Fire Certificate

310 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه HSE نبوش در ایمنی فرایند (PSM)

NEBOSH HSE Certificate in Process Safety

333 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه بین المللی نفت و گاز نبوش (IOG)

NEBOSH International Technical Certificate in Oil and Gas Operational Safety

265 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه محیط زیست نبوش (EC)

NEBOSH Environmental Certificate

266 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه نبوش در صنایع فرایندی (PS)

NEBOSH Award for the Process Industries

192 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

دیپلم بین المللی نبوش در ایمنی و بهداشت

NEBOSH International Diploma Health & Safety

1036 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

دیپلم بین المللی محیط زیست نبوش

NEBOSH International Environmental Diploma

530 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

مدیریت ایمنی IOSH

IOSH Managing Safely

125 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

ایمنی کار IOSH

IOSH Working Safely

50 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه پایه IEMA

IEMA Foundation Certificate

377 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه IEMA در مدیریت محیط زیست

IEMA Certificate in Environmental Management

634 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

بخش اول از گواهینامه بین المللی جنرال نبوش (IGC1)

NEBOSH International General Certificate - IGC1

157 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

بخش دوم و سوم از گواهینامه بین المللی جنرال نبوش (IGC2/3)

NEBOSH International General Certificate - IGC2/3

179 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

بخش اول و دوم تخصصی گواهینامه بین المللی حریق نبوش (IFC1/2)

NEBOSH International Fire Certificate - IFC1/2

179 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

بخش اول و دوم تخصصی گواهینامه بین المللی عملیات عمرانی نبوش (ICC1/2)

NEBOSH International Construction Certificate - ICC1/2

179 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA