لیست دوره های مجازی RRC

نام دورههزینه ثبت نامهزینه ثبت نام  

نشان نبوش برای ایمنی و بهداشت در محیط کار (HSW)

NEBOSH Award in Health and Safety at Work

25800000 ریال 172 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه نبوش در صنایع فرایندی (PS)

NEBOSH Award for the Process Industries

33300000 ریال 222 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

دوره کامل گواهینامه بین المللی جنرال نبوش (IGC1/2/3)

NEBOSH International General Certificate (IGC)

53400000 ریال 356 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

بخش اول از گواهینامه بین المللی جنرال نبوش (IGC1)

NEBOSH International General Certificate - IGC1

27000000 ریال 180 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

بخش دوم و سوم از گواهینامه بین المللی جنرال نبوش (IGC2/3)

NEBOSH International General Certificate - IGC2/3

30750000 ریال 205 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

دوره کامل گواهینامه بین المللی عملیات عمرانی نبوش (ICC)

NEBOSH International Construction Certificate

53400000 ریال 356 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

بخش اول و دوم تخصصی گواهینامه بین المللی عملیات عمرانی نبوش (ICC1/2)

NEBOSH International Construction Certificate - ICC1/2

30750000 ریال 205 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه بین المللی حریق نبوش (IFC)

NEBOSH International Fire Certificate

53400000 ریال 356 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

بخش اول و دوم تخصصی گواهینامه بین المللی حریق نبوش (IFC1/2)

NEBOSH International Fire Certificate - IFC1/2

30750000 ریال 205 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه HSE نبوش در ارتقاء رهبری ایمنی و بهداشت (HSL) ----------------------------- تنها آزمون آنلاین نبوش

NEBOSH HSE Certificate in Health & Safety Leadership Excellence ---------- Online Exam

24750000 ریال 165 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه HSE نبوش در ایمنی فرایند (PSM)

NEBOSH HSE Certificate in Process Safety

57450000 ریال 383 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه بین المللی نفت و گاز نبوش (IOG)

NEBOSH International Technical Certificate in Oil and Gas Operational Safety

45600000 ریال 304 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه مدیریت محیط زیست نبوش (EC)

NEBOSH Certificate in Environmental Management

45900000 ریال 306 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

دیپلم بین المللی محیط زیست نبوش ( IED )

NEBOSH International Environmental Diploma (IED)

46500000 ریال 310 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

دیپلم بین المللی نبوش در ایمنی و بهداشت (ID)

NEBOSH International Diploma Health & Safety (ID)

178500000 ریال 1190 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

فقط بخش اول از دیپلم بین المللی نبوش در ایمنی و بهداشت (IA only)

NEBOSH International Diploma Health & Safety (IA only)

54600000 ریال 364 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

فقط بخش دوم از دیپلم بین المللی نبوش در ایمنی و بهداشت (IB only)

NEBOSH International Diploma Health & Safety (IB only)

44250000 ریال 295 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

فقط بخش سوم از دیپلم بین المللی نبوش در ایمنی و بهداشت (IC only)

NEBOSH International Diploma Health & Safety (IC only)

44250000 ریال 295 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

فقط بخش سوم از دیپلم بین المللی نبوش در ایمنی و بهداشت (DNI only)

NEBOSH International Diploma Health & Safety (DNI only)

35400000 ریال 236 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه پایه IEMA

IEMA Foundation Certificate

64950000 ریال 433 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه IEMA در مدیریت محیط زیست

IEMA Certificate in Environmental Management

109350000 ریال 729 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

مدیریت ایمنی IOSH

IOSH Managing Safely

21600000 ریال 144 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

ایمنی کار IOSH

IOSH Working Safely

8550000 ریال 57 پوند سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA