لیست دوره های NEBOSH

نام دوره  

نشان نبوش برای ایمنی و بهداشت در محیط کار (HSW)

NEBOSH Award in Health and Safety at Work

سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

دوره کامل گواهینامه بین المللی جنرال نبوش (IGC1/2/3)

NEBOSH International General Certificate (IGC)

سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

دوره کامل گواهینامه بین المللی عملیات عمرانی نبوش (ICC)

NEBOSH International Construction Certificate

سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه بین المللی حریق نبوش (IFC)

NEBOSH International Fire Certificate

سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه HSE نبوش در ایمنی فرایند (PSM)

NEBOSH HSE Certificate in Process Safety

سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه بین المللی نفت و گاز نبوش (IOG)

NEBOSH International Technical Certificate in Oil and Gas Operational Safety

سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه محیط زیست نبوش (EC)

NEBOSH Environmental Certificate

سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه HSE نبوش در ارتقاء رهبری ایمنی و بهداشت (HSL)

NEBOSH HSE Certificate in Health & Safety LeadershipExcellence

سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

گواهینامه نبوش در صنایع فرایندی (PS)

NEBOSH Award for the Process Industries

سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

نشان نبوش در زمینه آگاهی های محیط زیستی محیط کار (EAW)

NEBOSH Environmental Awareness at Work

سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

دیپلم بین المللی نبوش در ایمنی و بهداشت

NEBOSH International Diploma Health & Safety

سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

دیپلم بین المللی محیط زیست نبوش

NEBOSH International Environmental Diploma

سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

بخش اول از گواهینامه بین المللی جنرال نبوش (IGC1)

NEBOSH International General Certificate - IGC1

سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

بخش دوم و سوم از گواهینامه بین المللی جنرال نبوش (IGC2/3)

NEBOSH International General Certificate - IGC2/3

سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

بخش اول و دوم تخصصی گواهینامه بین المللی حریق نبوش (IFC1/2)

NEBOSH International Fire Certificate - IFC1/2

سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

بخش اول و دوم تخصصی گواهینامه بین المللی عملیات عمرانی نبوش (ICC1/2)

NEBOSH International Construction Certificate - ICC1/2

سرفصل ها ثبت نام در دوره آنلاین

حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA