لیست دوره‌های تقویم آموزشی (دوره‌های حضوری)

دانلود تقویم آموزشی
نام دورهطول دورهشهریه (ریال)زمان برگزاریمهلت ثبت نام 
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی کار با آسانسور3 روز (20 ساعت)2750000شنبه تا دوشنبه 27 تا 29 خرداد ماهتا 22 خرداد ثبت نام
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی برق3 روز (20 ساعت)2750000شنبه تا دوشنبه 10 تا 12 تیر ماهتا 4 تیر ثبت نام
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) سیستم مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE-MS)3 روز (20 ساعت)2750000شنبه تا دوشنبه 24 تا 26 تیر ماهتا 13 تیر - تمدید تا 15 تیر ثبت نام
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی انبار3 روز (20 ساعت)2750000شنبه تا دوشنبه 31 تیر ماه تا 2 مرداد ماهتا 20 تیر ثبت نام
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) مبانی ایمنی و بهداشت کار10 روز (80 ساعت)6150000شنبه تا چهارشنبه 7 تا 11 مرداد ماه و شنبه تا چهارشنبه 14 تا 18 مرداد ماهتا 27تیر ثبت نام
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) مدیریت پیشگیری و کنترل آتش5 روز (40 ساعت)3950000شنبه تا چهارشنبه 28 مرداد ماه تا 1 شهریور ماهتا 17 مرداد ثبت نام
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی کار در عملیات ساختمان5 روز (40 ساعت)3950000شنبه تا چهارشنبه 4 تا 8 شهریور ماهتا 24 مرداد ثبت نام
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) امداد و کمکهای اولیه در صنعت5 روز (40 ساعت)3950000شنبه تا چهارشنبه 11 تا 15 شهریور ماهتا 31مرداد ثبت نام
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی کار با جر اثقالها3 روز (20 ساعت)2750000یکشنبه تا سه شنبه 19 تا 21 شهریور ماهتا 7 شهریور ثبت نام
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) اصول آتش نشانی5 روز (40 ساعت)3950000شنبه تا چهارشنبه 1 تا 5 مهر ماهتا 21 شهریور ثبت نام
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) مستندسازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS 180014 روز (30 ساعت)3450000شنبه تا سه شنبه 15 تا 18 مهر ماهتا 4 مهر ثبت نام
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) مدیریت شرایط اضطراری در محیط کار3 روز (20 ساعت)2750000شنبه تا دوشنبه 22 تا 24 مهر ماهتا 11 مهر ثبت نام
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) وسایل حفاظت فردی3 روز (20 ساعت)2750000شنبه تا دوشنبه 29 مهر ماه تا 1 آبان ماهتا 18 مهر ثبت نام
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی کار در عملیات ساختمان5 روز (40 ساعت)3950000شنبه تا چهارشنبه 6 تا 10 آبان ماهتا 25 مهر ثبت نام
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS 180013 روز (20 ساعت)2750000شنبه تا دوشنبه 20 تا 22 آبان ماهتا 9 آبان ثبت نام
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) سیستم مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE-MS)3 روز (20 ساعت)2750000شنبه تا دوشنبه 4 تا 6 آذر ماهتا 23 آبان ثبت نام
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) اصول آتش نشانی10 روز (80 ساعت)6150000شنبه تا چهارشنبه 18 تا 22 آذر ماه و شنبه تا چهارشنبه 25 تا 29 آذر ماهتا 7 آذر ثبت نام

حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.
Designed by TAMDATA